En Toggle navigation

服务支持

Support

半钢替换胎销售部

区域所辖省份职务姓名邮箱地址电话
半钢替换销售部部门经理李衍国ygli@prinxchengshan.com13913218356
华北区域 区域经理杨丰博fbyang@prinxchengshan.com18963109308
黑龙江、吉林业务经理张志文zwzhang@prinxchengshan.com15662343617
黑龙江、吉林业务经理孙鹏飞pfsun@prinxchengshan.com18963133299
辽宁业务经理刘华强hqliu@prinxchengshan.com15098135188
山西业务经理阎志超zcyan@prinxchengshan.com18963172859
内蒙业务经理孙松ssun@prinxchengshan.com15306305995
新疆业务经理滕攀pteng@prinxchengshan.com13869049727
京津冀业务经理宋康ksong@prinxchengshan.com15684502599
华中区域 区域经理刘晓志xzliu@prinxchengshan.com18963128570
湖北、上海业务经理唐宏伟hwtang@prinxchengshan.com15063128199
江苏业务经理刘晓伟xwliu@prinxchengshan.com18963117989
湖南业务经理汤雅楠yntang@prinxchengshan.com15336307099
浙江业务经理王玺xwang@prinxchengshan.com18963123978
江西、福建业务经理郑伟wzheng@prinxchengshan.com13563110909
河南业务经理张家伟jwzhang@prinxchengshan.com18906311990
山东业务经理宁鸿翔hxning@prinxchengshan.com18963117880
安徽业务经理郭林满lmguo@prinxchengshan.com13863079006
华南区域 区域经理陈立新lxchen@prinxchengshan.com13346304999
四川、重庆业务经理张新xzhang@prinxchengshan.com15662329760
陕西业务经理郝宜臻yzhao@prinxchengshan.com13034569099
青海、甘肃、宁夏业务经理彭昭都sdpeng@prinxchengshan.com13475109009
云南业务经理王大伟dwwang@prinxchengshan.com18906311991
贵州、广西业务经理王伟weiwang@prinxchengshan.com18963123966
海南、广东业务经理王志伟zwwang@prinxchengshan.com18963117883